Miś-Uszatek

Miś-Uszatek

Od początku

Kariera i sukces

Za granicą

Piosenki

Przyjaciele

Mapa strony

Więcej bajek

Biuro patentów i znaków towarowych reprezentuje podmiot przed Urzędem Patentowym

Europejski Urząd Patentowy zajmuje się rejestracją patentów i znaków towarowych, które są dzięki temu chronione prawem na terytorium całej Unii przez maksymalnie 20 lat. Wspólnotowy znak towarowy można także zastrzec w jednym z biur patentów i znaków towarowych.

Czym jest patent? To prawo do dysponowania nowym wynalazkiem i czerpania z tego tytułu korzyści. Wynalazek, czyli przedmiot, utwór, pomysł mający odpowiedni poziom wynalazczy i objęty patentem musi nadawać się do przemysłowego wykorzystania.

Wspólnotowy znak towarowy upoważnia jego właściciela do wyłącznego wytwarzania, używania i oferowania do sprzedaży albo importu produktów nim oznaczonym.

Znak towarowy jest elementem marki, czyli coś niematerialnego tworzącego wizerunek firmy, wyróżniającego ją spośród konkurencji. Znak towarowy jest też narzędziem identyfikacji produktu i firmy. Dzięki niemu klienci kojarzą, że dany produkt, towar, usługa jest wykonywana przez podmiot będący jego właścicielem.

Zastrzeżona w Europejskim Urzędzie Patentowym marka staje się wspólnotowym znakiem towarowym. Bez zgody dysponenta znaku towarowego nie może być on wykorzystywany przez nikogo w jakikolwiek sposób.

Wspólnotowy znak towarowy jest narzędziem wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Dzięki niemu firma podnosi swoją renomę, osiąga przewagę i zdobywa kolejne udziały w rynku.

Reklamy